Gestaltterapeut Therese Kråvik Schøien
Foto: Kathrine Lindsay

Om meg

Jeg er en del av et terapifellesskap i Nordahl Bruns gate 22. Jeg tilbyr individuell samtaleterapi for ungdommer og voksne, og parterapi. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med meg om du lurer på noe eller vil bestille en time!

Bakgrunn

Jeg er utdannet ved Norsk Gestaltinstitutts Høyskole, er medlem av Norsk Gestaltterapeutforening (NGF) og er forpliktet på deres etiske retningslinjer. Det betyr blant annet at jeg har taushetsplikt og at jeg får veiledning som medvirker til faglig kvalitet.

Parallelt med min gestaltpraksis, har jeg et firma der jeg jobber med kulturformidling gjennom blant annet kulturhistorie, musikk, foredrag, kurs og workshops. Jeg har blant annet utdannelse i musikk og har en master i kulturhistorie fra Universistet i Oslo.

Fokus

Jeg er opptatt av relasjoner og av å støtte mennesker der de er. Når mennesker møter hverandre vil ulike reaksjoner oppstå gjennom følelser, tanker og kropp. Møtene våre vil være situasjonsbetinget og vi har med oss tidligere erfaringer og tanker om fortid, nåtid og fremtid.

Gjennom hele livet er mennesker i endring. I gestaltterapien tenker vi at endring kan skje først når du er den du er, på både godt og vondt. Forandring er ikke alltid først og fremst å løse et problem eller dilemma. Det er å dele problemer med terapeuten og slik åpne opp for å se på det fra flere sider. I det perspektivet kan problemet bli annerledes og slikt åpnes det for endring.

Som terapeut vektlegger jeg å medvirke til møter der vi kan utforske, bli oppmerksom, se og være i bevegelse. Ta gjerne kontakt med meg for en uforpliktende samtale