Foto: Therese Kråvik Schøien

Om gestaltterapi

Gestaltterapi er en samtaleterapi der hensikten er å skape bevegelser i situasjoner som kan være låst. Vi er opptatt av å være i dialog, her og nå, og vi tror at mennesker alltid gjør sitt beste ut fra de forutsetninger de har og den situasjonen de er i.

Da gestaltterapien ble utviklet på 1940-tallet, av psykiater Frederick Perls, psykolog Laura Perls og sosiolog, poet og samfunnskritiker Poul Goodman, var det som et alternativ til psykoanalysen. Gestaltterapien var og er en fenomenologisk og eksistensiell form for psykoterapi. Den representerte en bevegelse fra den hermeneutiske (fortolkende) tilnærmingen til psykiske lidelser, til en erfaringsbasert og estetisk tilnærming (læren om sansene) som bevisstgjør og støtter samvær og selvregulering slik det faktisk utspiller seg i relasjon og situasjon.

Å synliggjøre er et viktig begrep i gestaltterapien. Det handler for eksempel om at valgene du gjør, blir faktiske valg og ikke bare noe du alltid har gjort eller må gjøre. Du får ta utgangspunkt i sånn som du har det akkurat her, i den situasjonen og med det/de menneskene som er til stedet. Det betyr også at du kan endre mening eller opplevelse. Gestaltterapeuten ønsker å være i dialog med hele deg (både tanker, følelser og kropp) og er ikke opptatt av å tolke.

Hvis du vil lese mer om hva gestaltterapi er, hvordan vi jobber og dens utgangspunkt, anbefaler jeg å gå inn på Norsk Gestaltterapeut forrening (NGF) sin hjemmeside.